Projekt & rapporter

Här kan du läsa mer om Winnet Sveriges projekt och rapporter. Winnet Sverige driver projekt och skriver rapporter där vi strävar efter:

att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
att kvinnors och mäns insatser värderas lika


Winnet Centre of Excellence®
Utvidga din kunskap om jämställdhet genom att följa vårt forkarsnätverks arbete.

Publikationer och Rapporter
Fördjupa dig i Winnet Sveriges expertkunskap.

Aktuella Projekt
Inspireras och följ våra pågående projekt.

Avslutade projekt
Inspireras av våra avslutade projekt och resultat.

Dokumentation från Winnet Sverige konferenser och seminarier
Upplev Winnets arbete i efterhand.

Aktuella projekt

European Strategy Baltic Sea Forum for Gender Equality and Growth 3.0


The Equastream Project

 
Uppdaterat av Jenny Österberg, 2022-05-24