Projekt & rapporter

Här kan du läsa mer om Winnet Sveriges projekt och rapporter. Winnet Sverige driver projekt och skriver rapporter där vi strävar efter:

att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
att kvinnors och mäns insatser värderas lika


Winnet Centre of Excellence®
Utvidga din kunskap om jämställdhet genom att följa vårt forkarsnätverks arbete.

Publikationer och Rapporter
Fördjupa dig i Winnet Sveriges expertkunskap.

Aktuella Projekt
Inspireras och följ våra pågående projekt.

Avslutade projekt
Inspireras av våra avslutade projekt och resultat.

Dokumentation från Winnet Sverige konferenser
Upplev Winnets arbete i efterhand.

Aktuella projekt

European Strategy Baltic Sea Forum for Gender Equality and Growth 3.0

Forskarmöte Jämställd IT

 Klicka här för att se filmer från forskarmöten


Vad är ett kapitaliseringsprojekt?
Läs mer här:

Capitalisation_brochure_2009[.pdf (1.66 MB)


Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-03-01