Medlemsinformation


Kallelse och dagordning till årsmöte 2021

Winnet Sveriges medlemmar kallas till årsmöte

DAG:    15 april 2021

TID:      13.00 - 13.45 Kunskapshöjande online seminarium

TID:      14.00 Registrering och uppstart

  14.15 - 16.00  Årsmötet

 

Årsmötet startar kl. 14.15 och genomförs online via zoom. Innan årsmötet, 15 april kl. 13.00, inbjuds medlemmar till online seminarium med fokus på kvinnor, politik och ekonomi. Håll utkik i mejlen, mer information kommer. Motioner till årsmötet ska vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Motioner sänds till info@winnetsverige.se senast 4 mars, 2021


 Är ni medlemmar i Winnet Sverige och vill att era projekt och ert arbete ska synas här? Mejla info@winnetsverige.se
Medlemskap
Lokala och regionala resurscentra samt kvinnliga nätverk kan ansöka om medlemskap i Winnet Sverige. Privatperson som vill stödja Winnet Sveriges verksamhet kan bli stödmedlem. Läs mer om medlemskap här.
Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-02-05