Aktuella Projekt

 
Women 4 Edu projektet
Women 4 edu är ett Erasmus+ Small Scale Partnership projekt med huvudsyftet att öka så att fler kvinnor får en anställning genom övning med icke-konventionella metoder som projektet grundar sig på. Partners i projektet är Winnet Sverige, Tribeka Training Lab och Format Formazione Tecnica.

Målet är att öka kompetensen hos tränarna som arbetar med 40 arbetslösa kvinnor, genom nya träningsmetoder i Spanien, Sverige och Italien. Det kan vara till exempel improvisationsteater som hjälper till att utveckla tvärgående kunskaper som problemlösning och att bli en bra medspelare. Tränare från de tre organisationsdeltagarna kommer att experimentera med nya utbildningsmetoder baserade på spelsimulering för att utveckla kvinnors mjuka färdigheter för att hjälpa till att söka jobb.
Winnet Sverige bidrar till projektet med fokus på utrikesfödda 40+ kvinnor.
Läs mer om projektet på dess Facebook-sida.

In English
Winnet Sweden is part of the team for the Women 4 Edu project.
Women for Edu is the Erasmus+ Small Scale Partnership awarded in 2022 aimed at increasing the competences of the trainers, who work with over 40 unemployed women, through new training methodologies in Italy, Spain and Sweden. Partners in the project is Winnet Sweden, Tribeka Training Lab and Format Formazione Tecnica.
The main objective of the project is to increase the female employment thanks to the training of non-formal methodologies on which the project is based: playing is used as a learning method, with activities such as improvisation theater and murder party that help to develop transversal skills such as problem solving and teamwork. 
Adult trainers coming from the three organization participants will experiment the new educational methods based on game simulation; this approach aims to develop women’s soft skills to help in the seeking for a job.
Winnet Sweden participates by focusing on foreign-born women that are 40+ years.
You can find more information about the project on the Facebook page.European Strategy Baltic Sea Forum for Gender Equality and Growth 3.0

Winnet Sverige var ansvariga för detta projekt vars syfte är att etablera ett EU-Östersjö Forum för Jämställdhet och tillväxt 3.0 inom Östersjöstrategin. Projektet är nu avslutat.
 
 
The Equastream Project
Equastream projektet är ett projekt startat på initiativ av Luleå Tekniska universitet. Målet med projektet är att sträva
efter spetskompetens inom forskning genom jämställda och inkluderande samarbeten och strategiskt partnerskap
och därmed öka finansieringsmöjligheterna i akademin. Syftet är att bidra till internationalisering och hållbara
samarbetsmöjligheter genom stark koppling mellan syfte, mål och handlingar. Vi vill bidra till ökade internationella
och hållbara samarbetsmöjligheter inom partnerskapet och främja inkluderande strategiska partnerskap.
Läs mer om projektet här.


Winnet Radio

Nu kan du lyssna på Winnet Radio på Winnets egna Soundcloud kanal! Läs mer om projektet och lyssna till Winnets senaste radioprogram här.


 
Uppdaterat av Jenny Österberg, 2022-12-15