Avslutade projekt

Winnet Sverige
bedriver projekt inom flera områden med fokus på samarbete och samverkan.

Winnet Sverige och Tillväxtverket, har en gemensam avsiktsförklaring och Winnet Sverige har även kontinuerlig kontakt med näringsdepartementet och andra nationella aktörer t ex Sveriges Kommuner och Landsting och Jordbruksverket.

Winnet Sverige samarbetar även med andra aktörer t ex IFS, Kooperativ utveckling, Folkrörelserådet och Hela Sverige ska Leva. 
Uppdaterat av Lina Andersson, 2020-12-07