Winnet Sveriges styrelse


Ordförande

Britt-Marie S. Torstensson

britt-marie.torstensson@winnetsverige.se

Winnet Sverige
Norra Skeppsbron 3 C
803 10 Gävle
0702-60 12 77
 
Vice Ordförande
Judit Svensson

judit.svensson@winnetsverige.se


Winnet Kronoberg

Kassör
Agneta Eriksson

agneta.eriksson@winnetsverige.se

Linköping


Ordinarie Ledamöter

Richard Granberg

richard.granberg@winnetsverige.seStockholm

Siv Lindén

siv.linden@winnetsverige.se
Winnet Sverige 

       
Malin Malmström

malin.malmstrom@winnetsverige.se

Winnet Gävleborg
             
 

                
Elizabeth Kaleebi                         

elizabeth.kaleebi@winnetsverige.se


NEWS RRC, StockholmRevisorer
Therese Malmgren, auktoriserad                     


KPMG AB


Marie Tranell

Winnet Västra Götaland

Valberedningen

Carina Larusson

carina.larusson@winnetsverige.se

Marianne Lööf

marianna.loof@resurscentra.seWinnetKvinnocenter i Bergsjön
                      

Uppdaterat av Jenny Österberg, 2022-05-13