På lika villkor!

En rapport om att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i regionalt tillväxtarbete.
Winnet - På lika villkor! _logo_final.pdf

Uppdaterat av Lina Andersson, 2018-05-14