22 december 2020
Tips! Ny rapport från NIKK


Winnet Sverige vill tipsa om rapporten Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext: en kunskapsöversikt. Syftet med rapporten är att på en övergripande nivå samman­ställa kunskap som finns om den demografiska utvecklingen i Norden, utmaningar kopplade till den och särskilt visa på genusperspektivets tillämpning och betydelse för frågorna. Rapporten har särskilt fokus på frågor om regionala utvecklings- och policyfrågor kopplat till demo­grafi och urbanisering. Läs mer om rapporten här!
Uppdaterat av Lina Andersson, 2020-12-22