25 oktober 2021
FN FÖRHÖR SVERIGE OM KVINNORS RÄTTIGHETER

Fredagen 22 oktober genomförde FN:s Kvinnokommitté sin dialog med Sveriges regering. Inför förhöret har CEDAW-nätverket, där Winnet Sverige ingår, träffat kommittén och överlämnat vår rapport om kvinnors rättigheter i Sverige.
Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-10-25