23 juni 2023
Nyhetsbrev Juni 2023
Winnet Sveriges Nyhetsbrev juni 2023, välkommen till intressant läsning om vårt arbete med att säkerställa kvinnors deltagande på lika villkor med samma förutsättningar som män och inom mansdominerade områden i Sverige och i samarbete inom EU och utanför, Winnet Sveriges styrelse

Nyhetsbrev Juni 2023.pdf

Winnet Sverige
Uppdaterat av Veronica Algerstam, 2023-06-23