Winnet Sverige är en ideell förening som bildades i december 1999. Vår uppgift är att genom samordning och stöd till kvinnors regionala och lokala resurscentra och nätverk verka för att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk, att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället samt att kvinnors och mäns insatser värderas lika.

Idag har Winnet Sverige medlemmar spridda över hela landet.

Nyhetsbrev
Vill du ta del av vårt nyhetsbrev som skickas ut kvartalsvis? Mejla oss på info@winnetsverige.se


(Genom att du skriver upp dig på nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter)


 
 

Uppdaterat av Veronica Algerstam, 2023-05-22