HemOm Winnet SverigeNyheterMedlemsinformationVerksamhetProjekt & rapporterSamarbeteIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Om Winnet Sverige
Verksamheten
Bli medlem
Samarbetspartners
Styrelse

 

Välkommen som medlem! 

Idag har Winnet Sverige medlemmar spridda över hela landet. 

Bli medlem nu!

Ansök om medlemskap genom att mejla info@winnetsverige.se.

Medlemsavgiften i Winnet Sverige är 500 kr per år. Winnet Sverige fakturerar medlemsavgiften när ansökan om medlemskap har beviljats. Vi välkomnar även stödmedlemmar. Vill du stödja Winnet Sveriges arbete är du välkommen som stödmedlem för 300 kr per år


Medlemskap
Lokala och regionala resurscentra samt kvinnliga nätverk kan ansöka om medlemskap i riksförbundet. Enskild person, föreningar eller organisationer som stödjer förbundets verksamhet kan antas som stödmedlem.

Ideell förening 
Winnet Sverige är en ideell förening - särskilt angelägna områden är

  • att stödja kvinnors aktiva medverkan i den regionala och lokala utvecklingen och tillväxten
  • att stödja kvinnors entreprenörskap och deltagande i IT-samhället
  • att främja utvecklingen av genusperspektivet inom utbildning och arbetsmarknad och
  • att bidra till att öka kunskaperna om kvinnors livsvillkor.
Medlemskapet gäller på följande villkor 

1. Legitimitet
Ett regionalt eller lokalt resurscentrum för kvinnor har legitimitet genom att;
• det är förankrat hos och tillgängligt för kvinnor i sitt geografiska område
• det verkar i enlighet med Winnet Sveriges ändamål. 
• det är förankrat hos regionala och/eller lokala myndigheter till exempel länsstyrelse, regionförbund, kommun/er
• det arbetar utifrån verksamhetsplan och budget och skriver årligen en verksamhetsberättelse
• det verkar för förbättring av kvinnors villkor i samhället och medverkar i den regionala/lokala utvecklingen för ett jämställt samhälle
• verksamheten bedrivs kontinuerligt och har en varaktig karaktär. För nystartade resurscentra gäller att man avser att bedriva en kontinuerlig verksamhet med varaktighet.

2. Organisation
Ett regionalt eller lokalt resurscentrum för kvinnor kan vara organiserat som
• ideell förening
• ekonomisk förening
• nätverk
Följande krav måste uppfyllas:
• självständighet
• tillvaratar kvinnors intressen, styrs av kvinnor och genomförs av kvinnor. Det innebär att kvinnor har ett avgörande inflytande. Arbetet kan och bör drivas i samverkan med män.
• verkar med ett underifrånperspektiv
• har en styrelse/styrgrupp som verkar kontinuerligt
• har en utsedd verksamhetsledare/ordförande
• fungerar som mötesplats för kvinnor i det geografiska området och är öppet för alla samt fungerar som forum för dialog om jämställdhet 
• verkar utifrån ett medvetet jämställdhets- och genusperspektiv

3. Kunskap
För att driva ett resurscentrum för kvinnor behöver det finnas kunskap om
• syftet med och organiseringen av resurscentra för kvinnor på lokal, regional, nationell och internationell nivå
• jämställdhet och genusfrågor
• lokalt och regionalt utvecklingsarbete, det egna länets/kommunens arbete med och organisation för regional och lokal utveckling
• opinionsbildning
• att skapa och upprätthålla kontakter på relevanta nivåer: lokalt, regionalt, interregionalt, nationellt och internationellt.
• empowerment (det vill säga att ta makten över sitt eget liv och använda sina resurser)

En enskild person kan antas som stödmedlem.

Britt-Marie Torstensson
Ordförande Winnet Sverige

Winnet Sveriges medlemmar
Sök bland regionala och lokala resurscentra i hela Sverige.

Medlemskriterier 
Ladda ner medlemskriterier.

Kriterier antagna 2021  
 

Kontakt
Kontakta oss för mer information om Winnet Sverige.

 Till Kontaktsidan
Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-05-26
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum