HemOm Winnet SverigeNyheterMedlemsinformationVerksamhetProjekt & rapporterSamarbeteIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Om Winnet Sverige
Verksamheten
Bli medlem
Samarbetspartners
Styrelse

Om Winnet Sverige

Winnet Sverige är en ideell organisation med nätverkande som metod på alla nivåer i vårt arbete . Den röda tråden i Winnet Sveriges verksamhet är samarbete i partnerskap och nätverk både nationellt och internationellt. Vi synliggör och ökar kunskapen om kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt.

"Winnet Sverige är pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor."Winnet Sverige är en ideell förening som bildades i december 1999 (f.d. NRC, Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för kvinnor).
Winnet Sveriges uppgift är att genom samordning och stöd till kvinnors regionala och lokala resurscentra och nätverk verka för:
                       
    att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
    att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
    att kvinnors och mäns insatser värderas lika

Winnet Sverige är pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor. Vi bedriver opinion och sprider kunskap om kvinnors livssituation. Winnet Sverige ska genom påverkan och samarbete med organisationer och myndigheter nationellt och internationellt verka för ett samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara. Winnet Sverige verkar för att kvinnor och män ges lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och företagande samt verkar för en jämn könsfördelning av makt och inflytande. 

En av grundidéerna med resurscentra och nätverk är att de skall utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar.  

Detta arbetar Winnet Sverige med:

- Entreprenörskap och innovativa miljöer
- Kompetensutveckling och ökat arbetskraftsutbud
- Tillgänglighet
- Strategiskt gränsöverskridande samarbete
- Landsbygdsutveckling
- Kvinnors organisering

Medlemskap
Lokala och regionala resurscentra samt kvinnliga nätverk kan ansöka om medlemskap i Winnet Sverige. Privatperson som vill stödja Winnet Sveriges verksamhet kan bli stödmedlem. Läs mer om medlemskap här.

Handbok för resurscentra
Alla medlemmar i Winnet Sverige får handboken Att driva ett resurscentrum framgångsrikt. Handboken har tagits fram under 2007 i samverkan mellan resurscentra i hela Sverige. Empowerment, individens egen kraft, tilltro till kunskap och makt att påverka sin egen situation i samhället är utmärkande för verksamheten i resurscentrum för kvinnor. Handboken är till för byggandet av resurscentrum för kvinnor.

Handboken kan beställas från Winnet Sverige info@winnetsverige.se

 

           
 
Kontakt
Kontakta oss för mer information om Winnet Sverige.

 Till Kontaktsidan
 
Historia
Här kan du läsa mer om hur resurscentraorganisationen bildats och utvecklats. Dokumentet har tagits fram av Ing-Marie Persson, NUTEK:

- RC Historia (doc)
Mer om
Winnet Sverige


 Läs mer
Styrelse
Winnet Sveriges styrelse består av ledamöter från hela landet. 

 Läs mer

Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-05-26
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum