HemOm Winnet SverigeNyheterBli medlemMedlemsorganisationerProjekt & rapporterIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Nyheter
29 juni 2024
Starwomen - simulation training for womenWinnet Sverige är stolta par
tnerdeltagare i Starwomen
simulation training for women, ett EU-finansierat
ERASMUS + projekt som pågår under 
två år 2023 - 2025.

Starwomen är ett projekt som syftar till att stärka arbetslösa
kvinnor som i nuläget står utanför, eller långt ifrån,
arbetsmarknaden.

Projektet ska ge de utbildare och lärare som möter,
framför allt arbetslösa utlandsfödda kvinnor, utökade
färdigheter och verktyg samt fördjupade kunskaper
om formella såväl som informella metoder.

Starwomen-projektet ska via utbildarna stärka arbetslösa
kvinnor, bygga upp och befästa deras befintliga kunskaper
och färdigheter, öka deras anställningsmöjligheter och 
säkerställa deras möjligheter in på en bred arbetsmarknad.

Projektet bygger på spridning av befintlig kunskap,
”best practice”, mellan deltagande partners. Men även på
att genom gemensamma projektworkshops och utbildningsträffar 
såväl fysiska som digitala, tillsammans utveckla, anpassa,
validera samt implementera modeller för lärande med ett
uttalat kvinno- och egenmaktsperspektiv.

Projektet koordineras av Cooperativa Format Formazione
Tecnica S.c. a r.l. (Italien) som är projektägare, partners är
förutom Winnet Sverige, Riječka razvojna agencija PORIN
(Kroatien), Democratic Association Iskam da znam (I want to know)
(Bulgarien), Skills International GmbH (Österrike), Social cooperative
enterprise for social and collective benefit Earth spiral (Grekland)
samt Tribeka Training Lab S.L.U. (Spanien).

Starwomen finansieras av EU programmet ERASMUS + vuxenutbildning.
Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks
är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska
unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs
(EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA
tar något ansvar för dessa.

Uppdaterat av Eva Lindholm, 2024-06-29
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum