HemOm Winnet SverigeNyheter, https://sverigeskvinnoorganisationer.se/malpuri-groth-when-power-moves-in-women-are-forces-out/Bli medlemMedlemsorganisationerProjekt & rapporterIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Projekt & rapporter
Winnet Centre of Excellence®
Publikationer och Rapporter
Aktuella projekt
Winnet Sveriges Innovationsagenda 2015–2020
Winnet Radio
Avslutade projekt
Dokumentation från konferenser & seminarier
Aktuella ProjektFEM ROM YOUTH ACTION är ett projekt vars syfte är att utveckla en strategi för att stärka romska kvinnor och flickor efter Covid-19. Projektet drivs tillsammans med Europeiska kommissionen under Erasmus+ Small Scale Partnership i Grekland, Belgien och Sverige.

Projektet fokuserar på: 

- Kartlägga och dra lärdomar från Covid-19 pandemin genom att sammanföra romska kvinnor, intressenter och företrädare från den offentliga sektorn.

- Uppdatera och uppgradera de nationella strategierna för integrering av romer i partnerländer. 

- Forska och utveckla nuvarande praxis för att stötta romska kvinnor och ungdomar i Europa. 

- Strategisk planering och förslag för romsk, resande kvinnor och ungdomsaktiviteter på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

- Politiska rekommendationer för Roman Youth Action
I april presenterade FEM ROMA YOUTH ACTION projektets resultat och slutsatser under en konferens i Thessaloniki, Grekland. 

Här
kan du läsa mer om projektet.


In English
FEM ROM YOUTH ACTION is a project that aims to develop a strategy to empower ROMA and Traveler Women and Girls after COVID-19. The project is co-founded by the European Commission under the Erasmus+ Programme, KA210 - Small Scale Partnerships in Youth in Greece, Belgium and Sweden.
The objectives are: 

- Mapping the situation and drawing lessons from the Covid-19 crisis by bringing together Romani women, stakeholders and public sector representatives

- Updating and upgrading National Roma Integration Strategies in partner countries

- Researching and elaborating on the good practices used to support Romani women and youth in Europe

- Policy planning and strategy proposal for Roma and Traveler Feminism and Youth Activism on local, regional, national and international level

- Policy recommendations for Roman Youth Action
In April FEM ROMA YOUTH ACTION held a conference in Thessaloniki - Greece, where the results and findings throughout the project were discussed.

Click here to learn more about the project. 
 
Women 4 Edu projektet
Women 4 edu är ett Erasmus+ Small Scale Partnership projekt med huvudsyftet att öka så att fler kvinnor får en anställning genom övning med icke-konventionella metoder som projektet grundar sig på. Partners i projektet är Winnet Sverige, Tribeka Training Lab och Format Formazione Tecnica.

Målet är att öka kompetensen hos tränarna som arbetar med 40 arbetslösa kvinnor, genom nya träningsmetoder i Spanien, Sverige och Italien. Det kan vara till exempel improvisationsteater som hjälper till att utveckla tvärgående kunskaper som problemlösning och att bli en bra medspelare. Tränare från de tre organisationsdeltagarna kommer att experimentera med nya utbildningsmetoder baserade på spelsimulering för att utveckla kvinnors mjuka färdigheter för att hjälpa till att söka jobb.
Winnet Sverige bidrar till projektet med fokus på utrikesfödda 40+ kvinnor.
Läs mer om projektet på dess Facebook-sida.

In English
Winnet Sweden is part of the team for the Women 4 Edu project.
Women for Edu is the Erasmus+ Small Scale Partnership awarded in 2022 aimed at increasing the competences of the trainers, who work with over 40 unemployed women, through new training methodologies in Italy, Spain and Sweden. Partners in the project is Winnet Sweden, Tribeka Training Lab and Format Formazione Tecnica.
The main objective of the project is to increase the female employment thanks to the training of non-formal methodologies on which the project is based: playing is used as a learning method, with activities such as improvisation theater and murder party that help to develop transversal skills such as problem solving and teamwork. 
Adult trainers coming from the three organization participants will experiment the new educational methods based on game simulation; this approach aims to develop women’s soft skills to help in the seeking for a job.
Winnet Sweden participates by focusing on foreign-born women that are 40+ years.
You can find more information about the project on the Facebook page.European Strategy Baltic Sea Forum for Gender Equality and Growth 3.0

Winnet Sverige var ansvariga för detta projekt vars syfte är att etablera ett EU-Östersjö Forum för Jämställdhet och tillväxt 3.0 inom Östersjöstrategin. Projektet är nu avslutat.
 
 
The Equastream Project
Equastream projektet är ett projekt startat på initiativ av Luleå Tekniska universitet. Målet med projektet är att sträva
efter spetskompetens inom forskning genom jämställda och inkluderande samarbeten och strategiskt partnerskap
och därmed öka finansieringsmöjligheterna i akademin. Syftet är att bidra till internationalisering och hållbara
samarbetsmöjligheter genom stark koppling mellan syfte, mål och handlingar. Vi vill bidra till ökade internationella
och hållbara samarbetsmöjligheter inom partnerskapet och främja inkluderande strategiska partnerskap.
Läs mer om projektet här.


Winnet Radio

Nu kan du lyssna på Winnet Radio på Winnets egna Soundcloud kanal! Läs mer om projektet och lyssna till Winnets senaste radioprogram här.


 
Uppdaterat av Veronica Algerstam, 2023-05-29
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum