HemOm Winnet SverigeNyheterMedlemsinformationVerksamhetProjekt & rapporterSamarbeteIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Projekt & rapporter
Forskning & Winnet Centre of Excellence®
Forskning kring könsobalanser inom IKT
Publikationer och Rapporter
Aktuella projekt
Avslutade projekt
Dokumentation konferenser & seminarier
Sök projekt
 
Winnet Centre of Excellence®
           
Winnet Centre of Excellence är en centrumbildning som etableras av Winnet Sverige för att synliggöra befintlig forskning om resurscentra för kvinnor. Centrumbildningen ska öka förutsättningarna för att den kunskap som finns om resurscentra kommer till nytta i utformandet av policyinsatser, resurscentra aktiviteter och forskningsstudier om resurscentra.

Centrumbildningen ska skapa goda förutsättningar för fortsatt forskning om resurscentra i nära samarbete mellan akademi, resurscentra och beslutsfattare i både Sverige och EU. Etableringen finansieras av Tillväxtverkets program Resurscentra för kvinnor.

Etableringen av Winnet Center of Excellence innebär att resurscentras erfarenheter och resultat dokumenteras, analyseras och sprids. Den nära samverkan mellan forskare och resurscentra ger upphov till ny, relevant kunskap om hur ett genusperspektiv kan integreras i den regionala tillväxtpolitiken.

För mer information kontakta:

Pia Ramirez Måård, Winnet Sverige, pia.ramirez-maard@winnetsverige.se
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, malin.lindberg@ltu.seWinnet Centre of Excellence.pdf

Huvudrapport_Utveckling av Sveriges_kunskapsintensiva_Innovationsystem_2011_04.pdf 

           


     The Winnet Centre of Excellence® serien

The Winnet Centre of Excellence® serien är en årlig publikation som ger ut på engelska. Här hittar du serie ett, två och tre. 

Serie 1
Serie 1 med fokus på ojämställdhet ur ett ekonomiskt- och förvaltningsperspektiv.Serie 2

Serie 2 med fokus på utveckling och förvaltning ur ett kvinnoperspektiv
 


Serie 3

Serie 3 med fokus på mångfald
Tips - Forskning kring genus och innovation
                   

Antologin "Promoting innovation - Policies, practices and procedures" med erfarenheter från tio års forskning om genus och innovation finns att ladda ned gratis på

www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Promoting-Innovation


 


Slutrapport MUCF
Slutrapportering MUCF Demokratiseringssträvanden genom regionalisering i en brytningstid.pdf
Uppdaterat av Lina Andersson, 2020-11-23
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle
Provided by Webforum