HemOm Winnet SverigeNyheterBli medlemMedlemsorganisationerProjekt & rapporterIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Om Winnet Sverige
Verksamhet
Samarbetspartners
Styrelse
Verksamheten 

Winnet Sverige samlar kvinnors lokala och regionala resurscentra i Sverige. Tillsammans med våra medlemmar utvecklar och implementerar vi metoder för en jämställd tillväxt. Winnet Sveriges arbete utgår ifrån att stötta och stärka våra medlemsorganisationer och därigenom verka för:

Att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk

Att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället

Att kvinnors och mäns insatser värderas lika

Att villkor och förutsättningar för kvinnor och män är lika

 

Vårt arbete bedrivs bland annat i form av projekt, opinionsbildning och nätverk. Läs mer om vårt arbete här.

Winnet Sveriges styrelse består av representanter från våra medlemsorganisationer och väljs av Winnet Sveriges högsta beslutande organ, årsmötet.

Antagna dokument
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Årsmötesprotokoll 2023
Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2021

STADGAR
Stadgar för Winnet Sverige 2021
Stadgar för Winnet Sverige 2014

KRITERIER
Kriterier antagna 2021        

VERKSAMHETSPLAN
Winnet Sverige Verksamhetsplan 2022
Winnet Sverige Verksamhetsplan 2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Winnet Sverige, Verksamhetsberättelse 2022
Winnet Sverige Verksamhetsberättelse 2021
Winnet Sverige Verksamhetsberättelse 2020

Resurscentra för kvinnor -
Tillväxtverket
                            www.tillvaxtverket.sel                     Uppdaterat av Veronica Algerstam, 2023-06-19
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum