HemOm Winnet SverigeNyheterBli medlemMedlemsorganisationerProjekt & rapporterIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Projekt & rapporter
Winnet Centre of Excellence®
Forskning kring könsobalanser inom IKT
Publikationer och Rapporter
Aktuella projekt
Avslutade projekt
Dokumentation från konferenser & seminarier
Forskning kring könsobalanser inom IKT

Utifrån dialoger mellan Winnet Sverige, en av signatärerna av den digitala agendan, och Digitaliseringskommissionen fick Winnet Sverige i uppdrag att identifiera forskning som beskriver bakomliggande orsaker till könsobalanser inom it och analysera olika insatsers potential för att minska könsobalanser inom it på kort och lång sikt. Den här rapporten är en redovisning av uppdraget där Winnet Sverige under perioden november – december 2013 kartlagt forskning i Sverige samt identifierat översikter över internationell forskning.
Winnet Sverige rapport - Forskning kring könsobalanser inom IKT
Uppdaterat av Lina Andersson, 2020-12-07
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum